USGS - science for a changing world

Schéma obehu vody - The Water Cycle, Slovak

Kolobeh Cody pre Keti


Go to a page to view the Kid's Water Cycle diagram Kolobeh Cody pre Keti - Water cycle for kids and schools.

Schéma obehu vody

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Schéma obehu vody.

Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS
Preklad Gabriela Babiaková, Slovak Hydrometeorological Institute, Ol'ga Majercáková.
Formát najvhodnejší pre tlač (A full-page size diagram for printing). Formát najvhodnejší pre tlač.

Water Cycle Home Water Science School Water Resources USGS Home

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycleslovakianhi.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Thursday, 12-Oct-2017 11:41:14 EDT