Suatu rumusan untuk kitaran hidrologi (Summary of the water cycle)

Gambarajah Kitaran Air

Gambarajah Kitaran Air.

Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS
Diterjemahkan oleh Dr. Chan Ngai Weng
Rajah satu muka surat yang sesuai untuk dicetak (A page-size diagram for printing). Rajah satu muka surat yang sesuai untuk dicetak.


Taburan air global

Sila merujuk kepada carta dan jadual data di bawah untuk penjelasan yang lebih terperinci tentang penyimpanan air dunia. Dapatkah anda perhatikan bahawa daripada jumlah bekalan air di dunia ini iaitu sebanyak 1,386 juta kubik kilometer ( 332.5 juta kubik batu ) air,lebih daripada 96% ialah air masin. Dan daripada jumlah air tawar, lebih daripada 68% terperangkap dalam ais dan glasier manakala 30% lagi air tawar terdapat di bawah tanah.Sumber-sumber air di permukaan bumi seperti sungai dan tasik hanya mempunyai kuantiti sebanyak 93,100 kubik kilometer ( 22,300 batu kubik ),iaitu lebih kurang 1/150 daripada satu peratus bagi jumlah air dunia.Tetapi sungai dan tasik adalah sumber air yang penting untuk kehidupan seharian manusia.

Satu jangkaan bagi pembahagian air global.

Satu jangkaan bagi pembahagian air global
Sumber airIsipadu air dalam kilometer kubikIsipadu air dalam batu kubikPeratus bagi air Peratus bagi jumlah air
Lautan, laut dan teluk1,338,000,000321,000,000--96.5
Kemuncak ais, Glasier dan Salji Tetap24,064,0005,773,00068.71.74
Air bawah tanah23,400,0005,614,000--1.7
    tawar10,530,0002,526,00030.10.76
    Air masin 12,870,0003,088,000--0.94
Soil Moisture16,5003,9590.050.001
Ground Ice & Permafrost300,00071,9700.860.022
Lakes176,40042,320--0.013
    tawar91,00021,8300.260.007
    Air masin85,40020,490--0.006
Atmosfera12,9003,0950.040.001
Air paya bakau11,4702,7520.030.0008
Sungai 2,1205090.0060.0002
Air biologi1,1202690.0030.0001
Jumlah1,386,000,000332,500,000-100
Sumber : Sumber bagi air dalam Ensiklopedia bagi Iklim dan Cuaca ,disunting oleh S.H Schneider, Oxford University Press,New York, vol 2,pp 817-823