המחזור ההידרולוגי

דיאגרמה
של המחזור
ההידרולוגי (Diagram of the water cycle, in Hebrew).

Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS
Translation by Ronit Nativ and Baruch Weingarten