Mis on veeringe? Mis on veeringe? (Water-cycle summary)

Veeringe skeem

Veeringe skeem.

Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS
Tõlkinud Aleksander Maastik, Estonian Agricultural University, Estonia
 Kasuta rõhtpaigutust.

A page-size diagram for printing Väljatrükkimiseks sobivaim leheküljesuurune joonis.


Vee jaotus Maakeral

Et üksikasjalikult teada saada, kus vesi maakeral paikneb, vaata juuresolevat tulpdiagrammi ja järgnevat tabelit. Pane tähele, et Maa koguveevarust (1 386 miljonit kuupkilomeetrit) on üle 96 protsendi soolane. Ning et üle 68 protsendi mageveest on kinni jääs ja liustikes ning 30 % on maa sees. Magedat pinnavett on järvedes, jõgedes jm pinnaveekogudes vaid umbes 93 100 kuupkilomeetrit, s.o ainult 1/150 koguhulgast. Ometi on jõed ja järved inimeste peamised mageveeallikad.

Bar charts of the distribution of water on Earth.

Üks maakera veejaotuse hinnanguid:
VeeallikasVee hulk km3Protsenti
mageveest
Protsenti
kogu veest
Ookeanide, merede ja lahtede vesi1 338 000 000--96,5
Jääkilbid, liustikud ja püsilumi24 064 00068,71,74
Põhjavesi23 400 000--1,7
    mage10 530 00030,10,76
    soolane12 870 000--0.94
Mullavesi16 5000,050,001
Maasisene jää ja igikelts300 0000,860,022
Järvevesi176 400--0,013
    mage91 0000,260,007
    soolane85 400--0,006
Atmosfäärivesi12 9000,040,001
Soovesi11 4700,030,0008
Jõevesi2 1200,0060,0002
Elusolendites olev vesi1 1200,0030,0001
Kokku1 386 000 000-100
Allikas: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In: Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.