USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Vòng đời của nước cho các trường học

Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) và Tổ chức Nông-Lương Liên Hợp Quốc đã sáng tạo biểu đồ vòng đời của nước cho các trường học

Vòng đời của nước là gì? Tôi có thể dễ dàng trả lời rằng—đó chính là “tôi”! Vòng đời của nước mô tả sự tồn tại và lưu chuyển của nước trên, trong và bên trên Trái đất. Nước của Trái đất luôn lưu chuyển và luôn thay đổi trạng thái, từ lỏng thành hơi rồi thành băng và quay trở lại. Vòng đời của nước vận hành suốt hàng tỉ năm và toàn bộ sự sống trên Trái đất tùy thuộc vào nó tiếp tục vận hành.

Tệp in ấn:   PDF ( 2 Mb) | JPG (432mm x 279mm - 0.4 Mb) | JPG (poster - 2.5 Mb)

Biên dịch

Vòng đời của nước cho các trường học

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-vietnamese.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Wednesday, 11-Apr-2018 13:18:44 EDT