USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Print a high-resolution PDF version. Baskı dosyaları:


Çocuklar için Su Döngüsü

A.B.D. JeolojikTaraması (USGS) ve Birleşmiş Milleter Gıda ve Tarım Kuruluşu (FAO) ilk ve orta okul öğrencileri için bir su-döngüsü diyagramı hazırladı.

Su DöngüsüBir önceki sayfa: Su Döngüsü (English).

Çocuklar için Su Döngüsü

PDF belgeleri görüntüleyebilmek için Adobe Reader (ücretsiz) ve benzer bir yazılım kullanın.

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-turkish.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Friday, 02-Dec-2016 12:52:46 EST