USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Водени циклус за школе

Амерички Геолошки институт (USGS) и Организација Уједињених народа за храну и пољопривреду (FAO) је креирао дијаграм воденог циклуса за школе

Превод: Јасмина Јерковић, Нада Симин Милошевић ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ, Србија

Подаци за штампу:   PDF (838mm x 610mm - 2 Mb) | JPG (432mm x 279mm - 0.4 Mb) | JPG (poster - 1.5 Mb)

Водени циклус за школе

За преглед PDF фајлова, користи Adobe Reader(бесплатно) или неки сличан програм (софтвер).

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-serbian.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Thursday, 27-Oct-2016 08:57:16 EDT