USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Cykl Hydrologiczny dla Szkół

Autorem cyklu hydrologicznego dla szkół jest Służba geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Dokumenty do drukowania    PDF (838mm x 610mm - 2 Mb) | JPG (432mm x 279mm - 0.4 Mb) | JPG (poster - 1 Mb)

Cykl Hydrologiczny dla Dzieci

Tłumaczenie na język polski zostało wykonałe przez Magdalena Retman-Rakoczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy.

Aby wyświetlić dokument PDF należy użyć oprogramowania Adobe Reader (free) lub podobnego.

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-polish.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Friday, 02-Dec-2016 12:52:45 EST