USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Vannets Kretsløp for Barn

Amerikas geologiske undersøkelse (USGS) og FNs mat og jordbruksorganisasjon (FAO) har gått sammen for å lage en plakat om vannets kretsløp for barn opp til ungdomsskolealder.

Utskriftsvennlig versjon:   PDF (838mm x 610mm - 2 Mb) | JPG (432mm x 279mm - 0.4 Mb) | JPG (poster - 2.5 Mb)

Vannets Kretsløp for Barn

PDF-filer leses ved hjelp av Adobe Reader (gratis) eller tilsvarende programvare.

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-norwegian.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Friday, 02-Dec-2016 12:52:45 EST