USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Filer til udskrift: Filer til udskrift:


Vandkredsløbet for Skoler

De amerikanske geologiske undersøgelser (USGS) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har sammen udarbejdet en figur over vandkredsløbet rettet mod skolebørn.

Vandkredsløbet for skoler  Vandkredsløbet for skoler (English).

Vandkredsløbet for skoler

Dansk version: Lisbeth Flindt Jørgensen, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland

Anvend Adobe Reader (gratis) eller lignende software for at se PDF-filerne

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-danish.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Friday, 02-Dec-2016 12:52:43 EST